Lekcijas

Transportlīdzekļa kontrole

Raksts

Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā ceļa posmā

Raksts

Braukšanas uzsākšana augšupceļā jeb estakāde

Raksts

Pareiza sajūga lietošana

Raksts

Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā uz Mūkusalas ielas apgriešanās vietās

Raksts

Apstāšanās un bremzēšana

Raksts

Kā pareizi darboties ar stūri

Raksts

Pareiza pozīcija pie stūres

Raksts

Pārnesumu pārslēgšana

Raksts

Ārējo apgaismes ierīču, virzienrādītāju un logo tīrītāju lietošana

Raksts

Informācija par kontrolpaneli

Raksts

Kā darboties ar elektronisko stāvbremzi

Raksts

Kā pieregulēt spoguļus

Raksts

Kustības uzsākšana un automašīnas apturēšana

Raksts

Kā braukt un kam pievērst uzmanību, braucot pa sniegu