Vietas

Vienības gatve

Krāsu paskaidrojums:

Neapskatīts
Apskatīts (bet nav izbraukts)
Izbraukts
Vietas

Kā pareizi šķērsot Satiksmes ielas krustojumu

Vietas

Kā pareizi šķērsot Vienības gatves un Jelgavas ielas krustojumu taisnā virzienā

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Satiksmes ielas uz Vienības gatvi

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Jelgavas ielas uz Satiksmes ielu

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Telts ielas uz Vienības gatvi

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Vienības gatves uz Robežu ielu

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Vienības gatves uz Torņkalna ielu

Vietas

Nogriešanās pa kreisi no Vienības gatves uz Vanagu ielu

Vietas

Nogriešanās pa labi no Vienības gatves uz Jelgavas ielu

Vietas

Nogriešanās pa labi no Vienības gatves uz Vanagu ielu